X  Zamknij Oficjalny pomiar jakości powietrza AQ - Kutina-1, Croatia

  pm2.5 pm10 O3 IJP Klasyfikacja       
Obecnie 0.9 0.7 0.1 0.9 Dobra jakość powietrza
     

Prognozamin. śr maks.min. śr maks.min. śr maks.           
23-05-20240.40.60.70.30.40.50.10.10.10.7Dobra jakość powietrza
     
24-05-20240.40.70.90.30.40.60.10.10.10.9Dobra jakość powietrza
     
25-05-20240.60.81.10.40.50.600.10.11.1FairAQ 
    
26-05-20240.60.80.90.40.50.50.10.10.10.9Dobra jakość powietrza
     
27-05-20240.50.91.10.30.50.600.10.11.1FairAQ 
    
28-05-20240.80.80.80.50.50.50.10.10.10.8Dobra jakość powietrza
     
            

Klasyfikacja IJP Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-1 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
FairAQ 1-2 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Umiarkowana jakość powietrza 2-3 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
PoorAQ 3-4 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
VeryPoorAQ 4-5 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
ExtremelyPoorAQ > 5 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
 Więcej informacji::  Indeks jakości powietrza EPA      Dane z czujnika zarejestrowane:: 24-05-2024 23:00